• Combo Data HOT

G80

 • Ứng dụng free data: Instagram, Tiktok, Zalo, Gmail, Google Drive, Skype, FPT Play, Spotify, PubG, Viber
 • Data ngoài: 4GB
 • Giá cước: 80.000đ/Tháng

Soạn G80 gửi 999

Chào 2020 - GEM1

 • Ứng dụng free data: Instagram, Tiktok, FPT Play, Gmail, Zalo, Garena Liên quân Mobile
 • Data ngoài: 3 GB/tháng
 • Giá cước: 80.000đ/30 Ngày

Soạn GEM1 gửi 999

Data Trẻ - GE2

 • Ứng dụng free data: Instagram, Tiktok, FPT Play, Zalo, PubG, HTV, Gmail, Spotify, Viber
 • Data ngoài: 700 MB/ngày
 • Giá cước: 10.000đ/Ngày

Soạn GE2 gửi 999

Văn phòng - VP1

 • Ứng dụng free data: Dropbox, Gmail, Google Drive, Skype
 • Data ngoài: 350 MB/ngày
 • Giá cước: 5.000đ/Ngày

Soạn VP1 gửi 999

Truyền hình - GT3

 • Ứng dụng free data: FPT Play, THVLi, HTVC
 • Data ngoài: 350 MB/ngày
 • Giá cước: 5.000đ/Ngày

Soạn GT3 gửi 999

G1

 • Ứng dụng free data: ZingTv, Zing MP3, Gmail, Google Drive, Zalo, Viber, Tiktok, FPT Play
 • Data ngoài: 5 GB/tháng
 • Giá cước: 55.000đ/30 Ngày

Soạn G1 gửi 999

Chào 2020 - GE1

 • Ứng dụng free data: Instagram, Tiktok, FPT Play, Gmail, Zalo, Garena Liên quân Mobile
 • Data ngoài: 500 MB/ngày
 • Giá cước: 7.000đ/Ngày

Soạn GE1 gửi 999

Văn phòng - VPM1

 • Ứng dụng free data: Dropbox, Gmail, Google Drive, Skype
 • Data ngoài: 3 GB/tháng
 • Giá cước: 80.000đ/30 Ngày

Soạn VPM1 gửi 999

Chat - GTM1

 • Ứng dụng free data: Skype, Viber, Whatsapp, Zalo
 • Data ngoài: 3 GB/tháng
 • Giá cước: 80.000đ/30 Ngày

Soạn GTM1 gửi 999

Giải trí - GTM2

 • Ứng dụng free data: Tiktok, Instagram, Spotify
 • Data ngoài: 3 GB/tháng
 • Giá cước: 80.000đ/30 Ngày

Soạn GTM2 gửi 999

 • Siêu ưu đãi Data mobifoneGo

Gói Siêu ưu đãi Data mobifoneGo miễn phí 4G/3G tốc độ cao truy cập vào các ứng dụng trong gói, kể cả khi gói cước 4G/3G MobiFone khách hàng đăng ký đã hết dung lượng data. Lưu ý: khách hàng có thể có thể phát sinh dung lượng data ngoài ý khi sử dụng các ứng dụng không thuộc gói cước.

Lướt TikTok (tháng)

 • Ứng dụng free data: TikTok, Zalo
 • Giá cước: 30.000đ/30 Ngày

Soạn GO GCM2 gửi 999

Siêu giải trí

 • Ứng dụng free data: Youtube, Instagram, Tiktok, Spotify
 • Giá cước: 50.000đ/tháng

Soạn GO GCM9 gửi 999

GCN9

 • Ứng dụng free data: Youtube, Instagram, Tiktok, Spotify
 • Giá cước: 5.000đ/ngày

Soạn GO GCN9 gửi 999

Truyền Hình (tháng)

 • Ứng dụng free data: FPT Play, THVLi, HTVC
 • Giá cước: 30.000đ/30 Ngày

Soạn GO GMM11 gửi 999

Skype-Gmail (tháng)

 • Ứng dụng free data: Skype, Gmail
 • Giá cước: 25.000đ/30 Ngày

Soạn GO GBM2 gửi 999

Giải trí (ngày)

 • Ứng dụng free data: Tikok, Instagram, Spotify
 • Giá cước: 5.000đ/Ngày

Soạn GO GEN9 gửi 999

Giải trí (tháng)

 • Ứng dụng free data: Tikok, Instagram, Spotify
 • Giá cước: 30.000đ/30 Ngày

Soạn GO GEM9 gửi 999

Âm nhạc (ngày)

 • Ứng dụng free data: Spotify, Viber
 • Giá cước: 3.000đ/Ngày

Soạn GO GMN4 gửi 999

Âm nhạc (tháng)

 • Ứng dụng free data: Spotify, Viber
 • Giá cước: 25.000đ/30 Ngày

Soạn GO GMM4 gửi 999

Văn phòng (tháng)

 • Ứng dụng free data: Skype, Dropbox, Google Drive, Gmail
 • Giá cước: 30.000đ/30 Ngày

Soạn GO GBM1 gửi 999

 • Dịch vụ khác