Giải ngày: Cộng 50.000đ vào tài khoản

Giải tuần: Cộng 100.000đ vào tài khoản

Giải tháng: Cộng 500.000đ vào tài khoản

Soạn GO Mã gói gửi 999

TÊN GÓI ỨNG DỤNG MÃ GÓI GIÁ (VNĐ)
Chat thả ga Viber, Zalo, Skype, Whapsapp GCN1 4000
Lướt Tiktok Tiktok, Viber GCN2 5000
Game tổng hợp Garena Liên quân mobile, PubgVN, Boom M GCN6 3000
Âm nhạc Spotify, Viber GCN4 3000

Thể lệ chi tiết xem tại: https://mobifonego.vn

Giải ngày: Cộng 50.000đ vào tài khoản

Giải tuần: Cộng 100.000đ vào tài khoản

Giải tháng: Cộng 500.000đ vào tài khoản

Soạn GO Mã gói gửi 999

TÊN GÓI ỨNG DỤNG MÃ GÓI GIÁ (VNĐ)
Chat thả ga Viber, Zalo, Skype, Whapsapp GCN1 4000
Lướt Tiktok Tiktok, Viber GCN2 5000
Game tổng hợp Garena Liên quân mobile, PubgVN, Boom M GCN6 3000
Âm nhạc Spotify, Viber GCN4 3000

Thể lệ chi tiết xem tại: https://mobifonego.vn