I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

1. Tên chương trình: “MƯA GIẢI THƯỞNG - ĐÓN  TÂN NIÊN”

2. Giới thiệu chương trình:

Chương trình khuyến mại “MƯA GIẢI THƯỞNG - ĐÓN  TÂN NIÊN” dành cho các thuê bao trả trước và trả sau hoạt động hai chiều trên mạng MobiFone trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại theo hình  thức bốc thăm may mắn dựa trên số thứ tự số ban tổ chức đưa ra để chọn lựa khách hàng may mắn

3.  Thời gian khuyến mại: Từ 0:00:00 ngày 5/12/2019 đến 23:59:59 ngày 25/02/2019 (90 ngày)

4. Phạm vi khuyến mại: Trên toàn quốc

5. Hình thức khuyến mại: Cộng tiền vào tài khoản khách hàng

6. Đối tượng tham gia:

Để được hưởng khuyến mại, khách hàng phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

· Các thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động hai chiều

· Thuê bao thực hiện đăng ký mới các gói cước của dịch vụ mobifoneGo trong thời gian diễn ra chương trình

· Chương trình không dành cho các thuê bao Fast Connect

· Cán bộ, công nhân viên của MobiFone, Công ty Thăng Long và các Công ty tham gia in ấn, phối hợp triển khai dịch vụ không được tham gia chương trình.

 

 

II. CÁCH THAM GIA:

TT

Kênh tương tác

Cách thức đăng ký

1

 

Kênh SMS

 

Soạn cú pháp chương trình

 GO <MÃ GÓI> gửi 999

2

Kênh Ứng dụng

Mua gói dịch vụ trực tiếp tại ứng dụng mobifoneGo

3

Kênh khác từ MobiFone (AVB…)

Làm theo hướng dẫn từ MobiFone

 

III. GÓI DỊCH VỤ:              

TT

Tên gói

Ứng dụng

Đơn giá (đã có VAT)

Ngày

Mã Gói

Tháng

Mã Gói

1

Chào 2020

Instagram, Tiktok, FPT Play, Gmail, Zalo, Garena Liên quân Mobile

7.000

GMN12

80,000

GMM12

2

Data Xuân

Instagram, Tiktok, FPT Play, Zalo, PubG, HTV, Gmail, Spotify, Viber

10.000

GMN13

   

*Và bao gồm các gói dịch vụ khác trên ứng dụng mobifoneGo. Thể lệ chi tiết vui lòng xem tại mục "Giải Thưởng"

IV. GIẢI THƯỞNG

1.     Cơ cấu giải thưởng

STT

Loại Giải

Giải thưởng

Số lượng

1

Giải Ngày

Cộng 100.000 vào tài khoản

450 giải (5 giải/ ngày)

3

Giải Tuần

Cộng 200.000 vào tài khoản

65 giải (5 giải/tuần)

4

Giải Tri Ân

Cộng 50.000 vào tài khoản

130 giải (10 giải/tuần)

5

Giải Đặc biệt

Cộng 1.000.000 vào tài khoản

9 giải (3 giải/ tháng)

1. Cơ cấu giải thưởng

STT Loại Giải Giải thưởng Số lượng

1 Giải Ngày Cộng 100.000 vào tài khoản 450 giải (5 giải/ ngày)

3 Giải Tuần Cộng 200.000 vào tài khoản 65 giải (5 giải/tuần)

4 Giải Tri Ân Cộng 50.000 vào tài khoản 130 giải (10 giải/tuần)

5 Giải Đặc biệt Cộng 1.000.000 vào tài khoản 9 giải (3 giải/ tháng)

 

Lưu ý

- Giá trị giải thưởng đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

- Giải thưởng không được quy đổi sang tiền mặt, sẽ được hệ thống nạp trực tiếp vào tài khoản khách hàng đủ điều kiện hưởng khuyến mại.

 

2. Quy định về giải thưởng

Giải ngày:

• Mỗi ngày, hệ thống sẽ lựa chọn ra 05 thuê bao đăng ký thành công gói dịch vụ Chào 2020 hoặc Data Xuân của mobifoneGo có thứ tự (n): 12, 22, 42, 62, 82 của 2 gói này trong ngày để trao giải

• Trường hợp thuê bao huỷ đi và đăng ký lại nhiều lần trong ngày, thì hệ thống sẽ lấy thứ tự đăng ký cuối cùng của khách hàng để xét giải

• Điều kiện để nhận giải ngày là thuê bao đăng ký/tái đăng ký thành công gói ngày Chào 2020 hoặc Data Xuân của dịch vụ mobifoneGo.

• 01 thuê bao có thể nhận được nhiều giải Ngày trong cả CTKM “Mưa giải thưởng đón tân niên” nhưng chỉ được nhận 01 giải Ngày/ ngày. Thuê bao trúng giải Ngày sẽ nhận được tin nhắn thông báo chúc mừng từ dịch vụ

• Các thuê bao thuộc đối tượng tham gia giải Ngày của chương trình “Mưa giải thưởng đón tân niên” sẽ không được xét tham gia các chương trình khuyến mại khác đang có của dịch vụ MobiFoneGo

• Trường hợp thuê bao đã trúng giải Ngày, tiếp tục huỷ đi đăng ký lại và có số thứ tự đăng ký nằm trong thứ tự trúng giải (n) thì thuê bao đó chỉ nhận được 01 giải Ngày trong ngày hôm đó và giải thưởng còn lại sẽ được trao cho thuê bao có thứ tự đăng ký thứ (n+1)

Ví dụ: Thuê bao đã trúng giải Ngày khi có thứ tự đăng ký thứ 22 trước đó trong ngày, tiếp tục hủy đi đăng ký lại và có số tự đăng ký thứ 42, thì giải ngày sẽ được trao cho thuê bao có thứ tự đăng ký thứ 43.

Giải tuần:

• Mỗi tuần, hệ thống sẽ lựa chọn ra 05 thuê bao đăng ký thành công gói ngày Chào 2020 hoặc Data Xuân của mobifoneGo có thứ tự (n): 5, 15, 25, 35, 45 của 2 gói trong tuần để trao giải và cùng đăng ký một gói dịch vụ bất kỳ khác của dịch vụ mobifoneGo

• Thứ tự.  xét nhận giải sẽ chỉ tính theo đăng ký/tài đăng ký của gói Chào 2020 hoặc Data Xuân trên dịch vụ mobifoneGo

• Trường hợp thuê bao huỷ đi và đăng ký lại nhiều lần trong tuần, thì hệ thống sẽ lấy thứ tự đăng ký cuối cùng của khách hàng để xét giải

• Điều kiện để nhận giải Tuần là thuê bao phải duy trì gói dịch vụ Chào 2020 hoặc Data Xuân của  mobifoneGo tối thiểu 10 ngày liên tiếp kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ thành công 

• 01 thuê bao có thể nhận được nhiều giải Tuần trong cả CTKM “Mưa giải thưởng đón tân niên”  nhưng chỉ được nhận 01 giải Tuần/ Tuần. Thuê bao trúng giải Tuần sẽ nhận được tin nhắn thông báo chúc mừng từ dịch vụ

• Trường hợp thuê bao đã trúng giải Tuần, tiếp tục huỷ đi đăng ký lại và có số thứ tự đăng ký nằm trong thứ tự trúng giải (n) thì thuê bao đó chỉ nhận được 01 giải Tuần trong Tuần đó và giải thưởng còn lại sẽ được trao cho thuê bao có thứ tự đăng ký thứ (n+1)

• Một tuần được quy định là 07 ngày liên tiếp tính từ ngày đầu tiên diễn ra CTKM.

Giải tri ân:

• Mỗi tuần, hệ thống sẽ chọn ra 10 số thuê bao đăng ký thành công gói  Data Xuân của mobifoneGo và  gói bất kỳ trên dịch vụ mobifoneGo có thứ tự của 1 trong các gói là (n): 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63,73,83 93  trong tuần để trao giải.

• Trường hợp thuê bao huỷ đi và đăng ký lại nhiều lần trong tháng, thì hệ thống sẽ lấy thứ tự đăng ký cuối cùng của khách hàng để xét giải

• Thứ tự.  xét nhận giải sẽ chỉ tính theo đăng ký/tài đăng ký của gói Data Xuân trên dịch vụ mobifoneGo

• 01 thuê bao có thể nhận được nhiều giải Tri ân trong cả CTKM nhưng chỉ được nhận 01 giải tri ân/tuần. Thuê bao trúng giải Tri ân sẽ nhận được tin nhắn thông báo chúc mừng từ dịch vụ

• Trường hợp thuê bao đã trúng giải Tri ân, tiếp tục huỷ đi đăng ký lại và có số thứ tự đăng ký nằm trong thứ tự trúng giải (n) thì thuê bao đó chỉ nhận được 01 giải Tri ân trong tuần đó và giải thưởng còn lại sẽ được trao cho thuê bao có thứ tự đăng ký thứ (n+1)

• Trường hợp thuê bao nằm trong nhiều hơn 01 số thứ tự được nhận giải Tri ân trong tuần thì thuê bao đó chỉ nhận được 01 giải Tri ân trong tuần đó và giải thưởng của số thứ tự còn lại sẽ được trao cho thuê bao có thứ tự đăng ký thứ (n+1) và đủ điều kiện nhận giải Tri ân

• Một tuần được quy định là 07 ngày liên tiếp tính từ ngày đầu tiên diễn ra CTKM

Giải đặc biệt:

• Hệ thống sẽ lựa chọn ra 03 thuê bao đăng ký thành công gói tháng dịch vụ Chào 2020 của mobifoneGo có thứ tự (n): 19, 129, 189 của gói cước trong thời gian diễn ra chương trình “Mưa giải thưởng đón tân niên”  để trao giải

• Trường hợp thuê bao huỷ đi và đăng ký lại nhiều lần trong thời gian diễn ra chương trình, thì hệ thống sẽ lấy thứ tự đăng ký cuối cùng của khách hàng để xét giải

• Điều kiện để nhận giải Đặc biệt là thuê bao phải duy trì gói Chào 2020 tháng dịch vụ mobifoneGo tối thiểu 02 tháng liên tiếp kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ thành công 

• 01 thuê bao chỉ được nhận một giải Đặc biệt trong cả CTKM “Mưa giải thưởng đón tân niên”. Thuê bao trúng giải Tháng sẽ nhận được tin nhắn thông báo chúc mừng từ dịch vụ

• Thứ tự.  xét nhận giải sẽ chỉ tính theo đăng ký/tài đăng ký của gói Chào 2020 trên dịch vụ mobifoneGo

• Các thuê bao thuộc đối tượng tham gia giải Ngày của chương trình “Mưa giải thưởng đón tân niên” sẽ không được xét tham gia các chương trình khuyến mại khác đang có của dịch vụ MobiFoneGo

• Trường hợp thuê bao đã trúng giải Đặc biệt, tiếp tục huỷ đi đăng ký lại và có số thứ tự đăng ký nằm trong thứ tự trúng giải (n) thì thuê bao đó chỉ nhận được 01 giải Tháng trong Tháng đó và giải thưởng còn lại sẽ được trao cho thuê bao có thứ tự đăng ký thứ (n+1)

 

V. TRAO THƯỞNG

1. Quy định nhận giải:

- Trường hợp khách hàng chuyển đổi hình thức sử dụng cho số thuê bao trúng giải (giữa các dịch vụ trả trước, từ trả sau sang trả trước hoặc ngược lại) thì giải thưởng vẫn được giữ nguyên.

- Sau thời điểm công bố kết quả trúng thưởng trên website của MobiFone, nếu khách hàng chuyển quyền sở hữu số thuê bao trúng thưởng, chủ sở hữu mới khi đó được quyền nhận thưởng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  •  Sở hữu thẻ SIM chứa số thuê bao trúng giải;
  •  Có văn bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu thuê bao, có chứng kiến của đại diện MobiFone;
  •  Có văn bản đồng ý của chủ sở hữu cũ về việc được quyền sở hữu giải thưởng phát sinh từ số thuê bao trúng thưởng CTKM này;
  •  Còn trong thời hạn trao thưởng của CTKM;
  •  Các điều kiện khác đươc quy định tại thể lệ của CTKM này

- Chủ sở hữu mới không được quyền nhận thưởng nếu không đáp ứng đồng thời các điều kiện trên. Khi đó giải thưởng được coi là giải thưởng không có người nhận, ban tổ chức CTKM có trách nhiệm xử lý giải thưởng theo đúng quy định hiện hành.

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại, nếu khách hàng trúng thưởng không đến làm thủ tục nhận thưởng với bất cứ lý do nào, thì khách hàng đó sẽ không được nhận thưởng. Giải thưởng khi đó được coi là giải thưởng tồn đọng.

- Thời hạn cuối cùng để Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (đơn vị tổ chức chương trình) có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng là 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại

2. Cách thức trao thưởng

- Để nhận giải thưởng, khách hàng cần gửi bản scan bản chứng minh thư gốc (hoặc thẻ căn cước hay hộ chiếu) còn hạn của chủ sở hữu số điện thoại nhận giải đến email mobifonego@tlcvn.com

- Sau khi có kết quả trúng thưởng, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone sẽ thông báo qua tin nhắn tới khách hàng trúng thưởng từ đầu số hotline dịch vụ mobifoneGo.

- Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được đăng tải trên website chính thức của MobiFone: www.mobifone.vn. Các số điện thoại trúng thưởng sẽ được giấu 02 chữ số cuối, nhằm đảm bảo tính bảo mật cá nhân của người trúng giải.

 

TT

Số điện thoại

Tên giải

1

849012345**

Giải ngày

2

849012345**

Giải ngày

3

849012345**

Giải tuần

4

849012345**

Giải tháng

5

849012345**

Giải tri ân

6

849012345**

Giải đặc biệt