Câu hỏi thường gặp

Tôi không đăng nhập được App mobifoneGo?

Bạn vui lòng tải phiên bản mới nhất tại http://bit.ly/mobifonego, kiểm tra kết nối mạng hoặc gọi lên tổng đài