Gói 5G MobiFone

Văn phòng (ngày) - GBN1

Miễn phí DATA Skype, Dropbox, Google Drive, Gmail
Data ngoài Khách hàng cần sử dụng kèm một gói data nền của MobiFone
Giá cước 5.000vnđ/Ngày
Soạn GO GBN1 gửi 999

Chat (ngày) - GCN1

Miễn phí DATA Skype, Viber, Zalo, WhatsApp
Data ngoài Khách hàng cần sử dụng kèm một gói data nền của MobiFone
Giá cước 4.000vnđ/Ngày
Soạn GO GCN1 gửi 999

Âm nhạc (tháng) - GMM4

Miễn phí DATA Spotify, Viber
Data ngoài Khách hàng cần sử dụng kèm một gói data nền của MobiFone
Giá cước 20.000vnđ/Tháng
Soạn GO GMM4 gửi 999

Truyền hình (Tháng) - GMM11

Miễn phí DATA FPT Play, THVLi, HTVC
Data ngoài Khách hàng cần sử dụng kèm một gói data nền của MobiFone
Giá cước 30.000vnđ/Tháng
Soạn GO GMM11 gửi 999

Âm nhạc (ngày) - GMN4

Miễn phí DATA Spotify, Viber
Data ngoài Khách hàng cần sử dụng kèm một gói data nền của MobiFone
Giá cước 3.000vnđ/Ngày
Soạn GO GMN4 gửi 999

Truyền Hình (ngày) - GMN11

Miễn phí DATA FPT Play, THVLi, HTVC
Data ngoài Khách hàng cần sử dụng kèm một gói data nền của MobiFone
Giá cước 5.000vnđ/Ngày
Soạn GO GMN11 gửi 999