Gói miễn phí data theo ứng dụng

Xem thêm rút gọn

MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 3G/4G tốc độ cao truy cập các ứng dụng trong gói khi cài đặt app mobifoneGo.

Gói Lướt TikTok (tháng)
Miễn phí DATA TikTok, Zalo
Giá cước 30.000đ/tháng
Soạn GO GCM2 gửi 999
Lướt TikTok (ngày)
Miễn phí DATA TikTok, Zalo
Giá cước 5.000đ/ngày
Soạn GO GCN2 gửi 999
Chat thả ga (tháng)
Miễn phí DATA Skype, Viber, Zalo, WhatsApp
Giá cước 25.000đ/tháng
Soạn GO GCM1 gửi 999
Chat thả ga (ngày)
Miễn phí DATA Skype, Viber, Zalo, WhatsApp
Giá cước 4.000đ/Ngày
Soạn GO GCN1 gửi 999
Truyền hình (Tháng) – FPT Play, THVLi và HTVC
Miễn phí DATA FPT Play, THVLi, HTVC
Giá cước 30.000đ/tháng
Soạn GO GMM11 gửi 999
Truyền Hình (ngày) – FPT Play, THVLi, HTVC
Miễn phí DATA FPT Play, THVLi, HTVC
Giá cước 5.000đ/Ngày
Soạn GO GMN11 gửi 999
Skype-Gmail (tháng)
Miễn phí DATA Skype, Gmail
Giá cước 25.000đ/tháng
Soạn GO GBM2 gửi 999
Skype-Gmail (ngày)
Miễn phí DATA Skype, Gmail
Giá cước 4.000đ/Ngày
Soạn GO GBN2 gửi 999