Gói miễn phí data theo ứng dụng

Xem thêm rút gọn

MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 3G/4G tốc độ cao truy cập các ứng dụng trong gói khi cài đặt app mobifoneGo.

Lướt TikTok (tháng)

Miễn phí DATA TikTok, Zalo
Giá cước 30.000vnđ/Tháng
Soạn GO GCM2 gửi 999

Siêu giải trí (tháng)

Miễn phí DATA YouTube, Instagram, TikTok, Spotify
Giá cước 50.000vnđ/Tháng
Soạn GO GCM9 gửi 999

Siêu giải trí (ngày)

Miễn phí DATA YouTube, Instagram, TikTok, Spotify
Giá cước 5.000vnđ/Ngày
Soạn GO GCN9 gửi 999

Giải trí (ngày)

Miễn phí DATA TikTok, Instagram, Spotify
Giá cước 5.000vnđ/Ngày
Soạn GO GEN9 gửi 999

Giải trí (tháng)

Miễn phí DATA TikTok, Instagram, Spotify
Giá cước 30.000vnđ/Tháng
Soạn GO GEM9 gửi 999

Âm nhạc (ngày)

Miễn phí DATA Spotify, Viber
Giá cước 3.000vnđ/Ngày
Soạn GO GMN4 gửi 999