MobifoneGo – Bước đột phá cung cấp dịch vụ data tới khách hàng

Giúp khách hàng lựa chọn và quản lý một cách khoa học và chặt chẽ nhất việc sử dụng data theo đúng yêu cầu cá nhân, đáp ứng nhu cầu nhỏ nhất của từng khách hàng là lý do MobiFone nghiên cứu và cho ra đời mobifoneGo

Bài viết liên quan

Xem thêm