MobifoneGo – xu thế mới trong cung cấp dịch vụ data

mobifoneGo của MobiFone giúp khách hàng lần đầu tiếp cận với dịch vụ lựa chọn data không giới hạn tốc độ cao theo nhu cầu cá nhân, đánh dấu một xu thế mới trong cung cấp dịch vụ data đến người dùng.

Bài viết liên quan

Xem thêm