Tôi muốn kiểm tra dung lượng Data còn lại trong gói thì làm thế nào?

Các gói cước mobifoneGo không giới hạn dung lượng truy cập miễn phí Data 3G/4G vào các ứng dụng trong gói, trong thời hạn sử dụng gói. Đối với dung lượng thêm được cộng trong gói, bạn soạn KT MãGói gửi 999 để kiểm tra dung lượng còn lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan