Tin tức

man showing youtube app smartphone 89286 42

Trung bình 1 tháng bạn tốn bao nhiêu data 3G/4G cho YouTube, Tik Tok?

Các ứng dụng xem video, đặc biệt là YouTube thường tiêu tốn khá nhiều dung lượng 3G/4G và cước phí