Gói cước

G100 - Miễn phí Data

Miễn phí DATA Zalo, Messenger
Data ngoài 30GB/tháng (1GB/ngày)
Giá cước 100.000vnđ/Tháng
Soạn G100 gửi 999

GYM1 - 4G YouTube (tháng)

Miễn phí DATA YouTube, Instagram, TikTok, Spotify
Data ngoài 3GB/tháng
Giá cước 100.000vnđ/Tháng
Soạn GYM1 gửi 999

G120 - Miễn phí nghe gọi

Miễn phí DATA Zalo, Messenger
Data ngoài 30GB/tháng (1GB/ngày)
Giá cước 120.000vnđ/Tháng
Soạn G120 gửi 999

G150 - Thoải mái Data, nghe gọi

Miễn phí DATA Zalo, Messenger, Telegram, Viber, Gmail
Data ngoài 30GB/tháng (1GB/ngày)
Giá cước 150.000vnđ/Tháng
Soạn G150 gửi 999

G80

Miễn phí DATA Instagram, TikTok, Zalo, Gmail, Google Drive, Skype, FPT Play, Spotify, PUBG, Viber
Data ngoài 60GB/tháng (2GB/ngày)
Giá cước 80.000vnđ/Tháng
Soạn G80 gửi 999

VPM1 - Văn phòng (Tháng)

Miễn phí DATA Dropbox, Gmail, Google Drive, Skype
Data ngoài 3GB/tháng
Giá cước 80.000vnđ/Tháng
Soạn VPM1 gửi 999